Szukaj
SklepMedyczny
Strona główna » Refundacja PFRON

OFERTA

Super hit

Kula łokciowa dziecięca z miękkim uchwytem

Kula łokciowa dziecięca z miękkim uchwytemAby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Balkonik przestawny dziecięcy

Balkonik przestawny dziecięcyAby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Producenci

Ankieta

Z ogromną starannością dbamy o staysfakcję naszych klientów. Prosimy o ocenę jakości świadczonych usług.

 • Bardzo dobra
 • Dobra
 • Niedostateczna

Refundacja PFRON

DODATKOWE DOFINANSOWANIE
 
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na :

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (np. refundacja NFZ) 

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego (np. ortezy)
 • aparatów słuchowych (szczegóły poniżej)
 • środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny)

likwidację barier:

 • architektonicznych
 • w komunikowaniu się
 • technicznych

 
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z PFRON

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniające określone kryteria dochodowe*
 
JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Jeśli sprzęt/towar, którego potrzebujemy, JEST refundowany przez NFZ

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny  i pomocniczy:

 • należy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • posiadać ksero wniosku realizowanego w sklepie potwierdzającego refundację z NFZ (ksero wniosku za potwierdzeniem z oryginałem)
 • przedstawić fakturę zakupu
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie (dostępny w oddziale PCPR /MOPS w miejscu zamieszkania)
 • oświadczenie o dochodach
 • można uzyskać dofinansowanie od 100% do 150% kwoty refundacji

Jeśli sprzęt/towar, którego potrzebujemy, NIE jest refundowany przez NFZ**

 Likwidacja barier:

 • przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • posiadać ksero dokumentu na którego podstawie uzyskano refundację z NFZ (ksero wniosku za   potwierdzeniem z oryginałem)
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie (dostępny w oddziale PCPR  MOPS w miejscu zamieszkania)
 • oświadczenie o dochodach
 • przedstawić kosztorys na zakup sprzętu ze sklepu medycznego
 • wnioski / kosztorysy rozpatrywane są indywidualnie
 • można uzyskać do 95% dofinansowania***

* kryteria dochodowe podawane są przez terenowe oddziały PCPR/MOPS w miejscu zamieszkania

** wymagany jest wkład własny

*** kwota dofinansowania jest uzależniona od rodzaju potrzebnego sprzętu i od  kwoty uzyskiwanych dochodów

REFUNDACJA NA APARATY SŁUCHOWE

REFUNDACJA NFZ

DOROŚLI:

 • APARAT SŁUCHOWY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE – 700 zł
 • APARAT SŁUCHOWY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE – 1260 zł
 • WKŁADKA USZNA – 50 zł
  Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje 2 aparaty słuchowe raz na 5 lat

DZIECI:

 • APARAT SŁUCHOWY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE – 2000 zł
 • APARAT SŁUCHOWY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE – 1800 ZŁ
 • WKŁADKA USZNA – 60 złNarodowy Fundusz Zdrowia refunduje 2 aparaty słuchowe na na 3 lata.
  Systemy wspomagające słyszenie (system FM dla lepszego rozumienia w hałasie dla dzieci i młodzieży z aparatami słuchowymi oraz do niedosłuchu centralnego) kwota 2750 zł raz na 5 lat

   
REFUNDACJA PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwa jest dodatkowa refundacja w wysokości max. do 150% limitu NFZ

Przejdź do strony głównej